De boerderij

In 1985 heeft Jan Aertsen het landbouwbedrijf overgenomen van zijn ouders. In datzelfde jaar werd er reeds een nieuwe ligboxenstal voor 75 melkkoeien gebouwd. Er werd gekozen voor een 2 x 3 tandem melkmachine. In 1993 is Marie-Louise met de zelfverwerking van de verse melk gestart. Het nog aanwezige mestvee werd afgestoten en het melkquotum vergroot. Drie jaar later werd de mestveestal omgebouwd tot jongveestal met volledige onderkeldering voor mestopslag.

Vandaag worden er op de boerderij 85 melkkoeien gemolken, met een gemiddelde productie van 9.000 liter melk per jaar. Momenteel zijn er 70 stuks jongvee van 0 t.e.m. 2 jaar aanwezig. Elk jaar worden er 25 vaarzen opgehouden. Zowel de koeien als de vaarzen worden op natuurlijke wijze drachtig gemaakt. Elk jaar wordt een dekstier van een gespecialiseerd fokveebedrijf aangekocht. Vandaag heeft het bedrijf 65 ha. landbouwgrond in gebruik, waarvan 35 ha. grasland en 30 ha. mais.Ondertussen helpt de oudste dochter, Mieke, ook op de boerderij en bouwen ze samen verder aan de toekomst !

Iedere individuele bezoeker kan hier vrij en veilig rondwandelen in de stallen met de koeien en de kalveren.

Het Boerenijsje en het melkveebedrijf halen hun elektriciteit uit de zon. 144 zonnepanelen produceren per jaar 21.000 kWh stroom.

Hoeve-ijs, landelijk toerisme, familiebedrijf…dit past 100% bij milieuvriendelijk ondernemen.

Voor het boerenijsje de eerste reden om op zonne-energie over te schakelen.
De zon levert ons het ganse jaar door een flink deel van onze electriciteit die nodig is
voor de moderne melk- en koelinstallaties.

De zonnepanelen zijn bijna perfect op het zuiden gericht
en de installatie verzekert ons een lange levensduur.
Het vermogen (opbrengst van electrische stroom) is verzekerd voor meer dan 20 jaar.
De Vlaamse overheid stimuleert ons als modern landbouwbedrijf om te werken met duurzame energie.

Foto’s

 

Klik hier voor meer foto’s