Onze geschiedenis1985

Onze geschiedenis begint in 1985. In dat jaar namen onze ouders, Jan Aertsen (ons vake) en Marie-Louise Francken (ons moeke), het landbouwbedrijf over van ons vake zijn ouders. Toen waren er maar 7 melkkoeien op het bedrijf.

 

Het woongedeelte werd verbouwd zodat ons moeke en vake bij moemoe en vava konden wonen, maar toch apart.

(Zij zijn misschien wel de grondleggers van de kangoeroewoning!)

 

In het overname jaar werd er flink geïnvesteerd: een nieuwe ligboxenstal voor 75 melkkoeien met een 2 x 3 tandem melkmachine werd gebouwd. Aangezien er eerst maar 7 melkkoeien waren werd deze stilletjes aan gevuld met meer koeien: eigen jongvee, maar ook aangekocht.

Later werd er nog een stal gezet voor het mesten van 30 vleesstieren.1989

Joepie! Een eerste kindje! Ons Mieke is op 12 februari geboren!

 

Maar in 1989 was er ook slecht nieuws: het melkquotum werd ingevoerd. Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid melk te mogen produceren.

Om dit te kunnen bepalen per melkveebedrijf, keken ze terug naar 5 jaar geleden, naar de jaren dat er dus maar 7 koeien waren.

Met als gevolg dat ons moeke en vake melkquotum moesten bijkopen om de melk van de intussen 55 melkkoeien te mogen leveren aan de melkerij.

 

Rond dezelfde ging het ook niet goed met het mestvee. De vleesstieren brachten niet op wat ze gingen opbrengen ...

 

Financieel ging het dus niet goed. De investeringen van de stal, de aankoop van het vee en melkquotum en het slechte rendement van het vleesvee konden maar amper terugbetaald worden.

Er werd hard gewerkt om alles draaiende te kunnen houden

én er werd er nagedacht ...

 

Want kunnen we zelf een deel van ons melk niet verwerken en verkopen?

Verschillende pistes werden besproken, waaronder het produceren van hoeveboter. Maar de hype dat hoeveboter niet goed was voor de gezondheid en margarine wel, zou de verkoop niet ten goede komen.

Misschien ijsjes dan? Volgens ons moeke werden ijsjes door groot en klein gesmaakt.1990

Moemoe was ziek. Ze heeft gevochten, maar de darmkanker overwon. Het verlies van een échte 'moeder des huizes' was een hele moeilijke periode.

In dezelfde week was er ook vreugde, want er werd een tweede zusje geboren op 1 april: Sofie.

Leven en dood, vreugde en rouw onder één dak.1993

Een druk jaar!

 

Op 20 maart werd ons Evelien geboren. Een derde zus op rij en ons vake was toch wel lichtjes teleurgesteld. Want oei: geen opvolger?! :)

 

Ondanks de drukte van 3 kleine kindjes in huis, waren de plannen voldoende rijp. In het voorjaar is ons moeke gestart met het bereiden van ijs in onze ouderlijke keuken. Een bordje van voor aan het straat zorgde voor de eerste passanten. De eerste dagen kwam er nauwelijks volk, maar het beterde. De mensen aten in 'onzen hof' hun ijsje. Bij slecht weer zaten ze zelfs soms bij ons in de keuken!

Aangezien de mensen bleven komen, moest er wel een verbruikerszaal gemaakt worden, want iedereen in de keuken blijven ontvangen was uiteraard ook geen optie, want zo groot is onze keuken ook niet!

 

In het najaar werd de stal, grenzend aan het woonhuis, omgebouwd tot verbruikerszaal voor 70 personen. Onze cremerie was geboren.1996

Als eerste 'ijsboer' van de streek begonnen ze ons te kennen.

In 1996 werd daarom ook beslist om het vleesvee af te stoten en ons volledig te focussen op de productie van melk van onze koeien. 

De mestvee stal werd omgebouwd tot jongveestal. We hielden onze vaarzen bij om uiteindelijk onze stal van 75 melkkoeien vol te krijgen.

Er werd opnieuw melkquotum aangekocht.1997

Spannend! Onze eerste ijskar reed die zomer uit in de nabijgelegen gemeenten.2005

Onze cremerie was op drukke momenten te klein en er was nog ruimte om ze vergroten. Opnieuw werd een stukje stal omgebouwd en de 'nieuwe zaal' werd geopend. De maximum capaciteit werd verdubbeld. In totaal kunnen er tot op vandaag 140 mensen bij ons binnen plaats nemen.

 

Ook werd er een loods bijgebouwd als stockage ruimte voor allerhande voorraad voor de cremerie en als garage voor de ijskarren en tractors.2008

Ons Mieke is in 2007 afgestudeerd in de landbouwrichting in het PITO in Stabroek. Omdat iedereen verder ging studeren, ging zij ook naar Antwerpen naar de hoge school. Maar haar landbouwkriebels werden niet ingelost. Ze wilde werken op de boerderij.

 

Ze stopte met haar studies en kwam mee werken op het bedrijf. Een derde sterke hand om het reilen en zijlen van de twee takken, boerderij en cremerie, onder de knieën te krijgen.2012

Het jaar kent geen goed begin. Eind januari overlijdt vava op 91 jarige leeftijd na een herseninfarct.
Vava die er altijd was ... De stichter van de boerderij.2015-2016

Een heel zware kanteling in én voor 'onzen thuis'.

Ons moeke heeft beslist om een andere weg in te gaan met haar leven. Weg van alles wat ons dierbaar is.

 

De draaiende motor van heel het gebeuren. Kunnen we wel verder zonder haar?

Maar de appel valt niet ver van de boom. Ons Mieke heeft de goede genen van ons moeke geërfd: het ondernemerschap is haar met de paplepel meegegeven. Jaja, zij moest hier niet lang over nadenken. De droom van ons moeke en vake is ook haar droom geworden.2016

Heugelijk nieuws: Ons Sofie zorgt voor de eerste kleinkinderen! Lex en Leon zien op 25 oktober het levenslicht.

Wat is vava blij met ineens 2 kleinzonen!2017

Ons Mieke houdt alles goed draaiende, maar van 3 naar 2 krachten voel je toch wel. De hele papierwinkel interesseert haar het minst, of beter gezegd helemaal niet.

 

Iemand extern aanwerven hiervoor of toch eens polsen bij één van de zussen?

 

Tussen de soep en de patatten kwam de vraag bij ons Sofie. Na 7 jaar werkzaam te zijn geweest op een verzekeringskantoor had ze wel zin in deze uitdaging.

Vanaf januari  2018 zal zij officieel in dienst komen.2018

Wij bestaan 25 jaar!

februari

De opportuniteit om een bestaande foodtruck, die uitgebouwd was voor het bakken van verse pannenkoeken en wafels, over te nemen bood zich aan. Deze kans hebben we niet laten schieten. Naast onze ijskarren, kunnen we nu ook onze lekkere pannenkoeken en wafels aanbieden op uw feest!

 

lente/zomer

Voor ons jubileum pakten wij uit met ons Boerenontbijt. Gezellig ontbijten aan een lange tafel tussen onze koeien.

Een succesformule zo blijkt!

 

Wij organiseerde tevens ons eerst Maïsdoolhof.

Voor ons 25 jarig bestaan vonden we het een mooi idee om de opbrengst van € 5.256 te schenken aan Kom op tegen Kanker.

 

augustus

Ook ons Evelien komt bij in het bedrijf. Sinds 2016 verzorgde zij voor en na haar werk bij een notariaat de ijstaarten en desserts.

De combinatie van het vast werk, weekend werk in een andere horecazaak en de taarten werd te veel.

 

 2019

mei

Van 4 tot en met 12 mei organiseerden de Vlaamse provincies de Week van de Korte Keten.

Wie voor Korte Keten kiest, kiest voor voedsel dat de kortste weg aflegt van de producent naar het bord.

Waar ons product het perfect voorbeeld van is.

 

Door het massaal aantal stemmen werden wij, uit vijf verschillende genomineerden, verkozen als Ambassadeur van de Korte Keten.

 

juni

We verkennen een nieuwe markt! De samenwerking met enkele lokale supermarkten gaat van start: onze dozen ijs kan je nu ook bij hen kopen!

 

december

Ons Evelien beslist om onze thuishaven te verlaten. Haar levensweg ligt niet op de boerderij maar elders. Ook dat moet kunnen binnen een familiebedrijf. Ieder zijn eigen weg!

Ons Sofie neemt de taarten en desserts mee op zich. Een afwisseling van bureauwerk en creatief bezig zijn, ziet ze wel zitten!2020

mei

Aankoop van onze 6e ijskar!

Het IJstreintje reed rond in Hoogstraten, Meer en Minderhout. Wij zetten dit verder!

 

maart

Corona hakt er serieus in, zoals in alle andere sectoren.

Onze cremerie moet sluiten en leggen ons volledig toe op afhaal. In samenwerking met het mooie weer zorgen onze ijsjes voor veel kleine bubbel-gelukjes!

We reorganiseren 'de boel' en maken alles coronaproof. Ons gezellig terras staat niet, maar onze parking met weiden biedt voldoende plaats om afstand te bewaren.

 

juli

We zijn een officieel Campergastbedrijf.

Als 'campergastbedrijf' bieden we zelf geen logies aan, maar bieden we wel de mogelijkheid aan (kampeerauto)toeristen om hier te verblijven.2021

januari

Wij starten het nieuwe jaar met een heuse tv-carrière.

De eerste 2 dinsdagen van het jaar schitteren wij in het programma Boerenjaar op de zender Vier.


december

20 december vond de grote verhuis plaats en zijn onze 110 koeien verhuisd naar onze nieuwe moderne open stal.

 

Er wordt meteen gestart met een driedaagse melking om 5u, 13u en 20u in 2 x 14 zij-aan-zij rapid exit.


Het Boerenijsje

St. Lenaartseweg 190

2990 Loenhout

Tel: 03 313 81 61

info@boerenijsje.be